İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Turkcell Grup değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
  • Turkcell Grup değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz önem yer alır.
  • Turkcell Grup çalışanlarının sağlık güvenlik ve mutluluğu; stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Turkcell Grup çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder.
  • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak çalışanlarının mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Turkcell Grup sağlık ve güvenlik konularında, çalışanlarına verdiği eğitimlerle rehberlik etmekte, çalışan katılımının güvenlik kültürü üzerindeki önemi açısından birbirleriyle ve yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarını desteklemektedir.
  • Turkcell Grup belirlediği amaç ve hedeflerine, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu, yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesi için çalışmalar yapacağını, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çalışacağını, çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımına önem göstereceğini ve İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapacağını taahhüt etmektedir.
Sayfayı kaydırın
Yükleniyor