Turkcell Superonline Bilgi Güvenliği Politikası

09/02/2022

  • Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla strateji, odak, hedef ve yol haritası belirleriz
  • Bilgi güvenliğini, bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik hedeflerini sağlarız ve muhafaza ederiz
  • Bilgi güvenliği ile ilişkili standartlara, yasalara ve sözleşmelere uyum sağlamak için çalışarak şirket itibarını yükseltiriz
  • Bilgi güvenliği ile ilgili paydaş taleplerini değerlendiririz
  • Bilgi güvenliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini teminen güvenlik risklerini ve kontrollerini analiz ederiz
  • Bilgi güvenliği ilişkili belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin risk yönetimi yaklaşımına destek oluruz
  • Bilgi güvenliği risklerinin yönetiminin ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yetki ve sorumlukları belirleriz, gerekli kaynakları ayırırız
  • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurarız ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız
  • Bilgi güvenliği bağlantılı tarafların standartlara uyum sağlamaları amacıyla farkındalık çalışmaları yaparız, yetkin insan kaynağı oluştururuz
  • Bilgi güvenliğine dair dokümantasyonu güncel olarak yürürlükte tutarız
  • Bilgi güvenliğine yönelik sürekli olgunlaştırma ve iyileştirme çalışmaları yaparız 

Sayfayı kaydırın